Propune împădurirea unui teren din județul Cluj

Cunoști un teren degradat, neproductiv sau nefolosit în Cluj pe care vrei să îl propui pentru împădurire?

Selectează mai jos localitatea și trimite-ne datele de identificare ale terenului. Coordonate GPS, localizare pe Google Maps, număr cadastral sau repere fizice.

În urma propunerii tale, ne vom adresa primăriei pe raza căreia se află terenul și vom cere, după caz, includerea într-un perimetru de ameliorare sau vom cere ajutorul pentru identificarea proprietarilor astfel încât să le putem propune împădurirea sau concesionarea/vânzarea terenului către alte inițiative de împădurire în căutare de terenuri care sunt deja înregistrate pe site

Terenuri degradate sunt terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a omului şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire.

 1. terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;
 2. terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;
 3. terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;
 4. terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;
 5. terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;
 6. terenurile cu exces permanent de umiditate;
 7. terenurile sărăturate sau puternic acide;
 8. terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;
 9. terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;
 10. terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;
 11. terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora;
 12. terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la numerele 1-11, care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată

- potrivit acestei broșuri editată de Ministerul Mediului