Cei care doresc să vândă terenuri degradate către Romsilva o pot face printr-o simplă cerere

Publicat acum 2 ani

De mai bine de 10 ani Romsilva a început sa cumpere terenuri degradate în vederea împăduririi lor.

Cei care doresc să vândă terenuri către Romsilva trebuie să depună cerere, însoţită de actele doveditoare ale proprietăţii, la Ocolul Silvic din zona respectivă.

Potrivit HG 118/2010, fac obiectul cumpărării următoarele categorii de terenuri:
– enclave existente în fondul forestier proprietate publică a statului;
– terenuri cu destinaţie agricolă care nu sunt limitrofe fondului forestier naţional, cu suprafaţa mai mare de 20 ha, situate în zonele deficitare în păduri;
– terenuri cu destinaţie agricolă, limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului.

Preţul terenului diferă de la o regiune la alta. În 2016, de exemplu, Romsilva a alocat 25 de milioane de lei pentru achiziția de terenuri degradate de la proprietari și oferea la acea dată aproximativ 5000 RON/ha.

În Dâmboviţa, conducerea Direcţiei Silvice a trimis o informare în acest sens către toate primăriile din judeţ, astfel încât informaţia să ajungă la proprietarii care doresc să-și vândă terenuri pentru a fi împădurite.

„Căutăm cu prioritate terenuri degradate, astfel încât tranzacţia de vânzare-cumpărare să fie una rentabilă pentru ambele părţi. Conform formulei matematice ce se va folosi, vom putea oferi aproximativ 50 de milioane de lei vechi per hectar. Prin această acţiune, Regia vizează creşterea suprafeţei împădurite a României”  dr. ing. Costel Preda – director Direcţia Silvică Dâmboviţa.

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)

Terenuri degradate sunt terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a omului şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire.

 1. terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;
 2. terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;
 3. terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;
 4. terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;
 5. terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;
 6. terenurile cu exces permanent de umiditate;
 7. terenurile sărăturate sau puternic acide;
 8. terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;
 9. terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;
 10. terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;
 11. terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora;
 12. terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la numerele 1-11, care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată

- potrivit acestei broșuri editată de Ministerul Mediului