Oferă-ți terenul pentru împădurire

Ai un teren de calitate slabă, dar nu ai bani sau timp să te ocupi de împădurirea lui? Publică un anunț pentru a putea fi contactat de persoane sau firme interesate să-ți ofere una dintre soluțiile descrise mai jos pentru împădurirea terenului.

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu (obligatoriu)

1Contact
2Ce vrei să faci cu terenul?

Context. Schema de finanțare a împăduririlor cu fonduri PNRR decontează toate cheltuielile cu înființarea plantației forestiere, împrejmuirea (dacă este necesară) și întreținerea ei până în anul șase. În plus, oferă o compensație pentru pierderea de venit agricol în valoare de 190 de euro/ha timp de 12 ani (dacă a fost înscris la APIA în ultimele 12 luni) și o primă de sechestrare forestieră a carbonului de 456 de euro/ha timp de 20 de ani. Cheltuielile cu lucrările sunt decontate la valori standard. Sunt generoase, dar nu pot fi acordate în avans, ci doar după ce plantația este realizată.

Soluții. Dacă ai în proprietate un teren de calitate slabă, dar nu ai bani sau timp să investești în împădurirea lui, există câteva soluții pentru ca acesta să poată fi împădurit și astfel îmbunătățită calitatea solului:

 1. Încredințează toată lucrarea unei firme atestate pentru proiectare și execuție a lucrărilor de împădurire și bineînțeles toate sumele decontate prin PNRR pentru lucrările de proiectare, împădurire și întreținere. În acest caz păstrezi dreptul de proprietate și utilizare al terenului și te alegi cu pădurea, compensația pentru pierderea de venit agricol și subvenția pentru sechestrarea forestieră a carbonului. Asta înseamnă 190×12+456×20 = 2.280+9.120 =11.400 euro din subvenții. După expirarea perioadei de angajament, poți exploata pădurea respectând Codul Silvic. În acest caz, tu ești cel care semnează contractul de finanțare și îți asumim și angajamentul de a menține pădurea timp de 20 de ani.
 2. Cedează dreptul de utilizare al terenului, dar nu și dreptul de proprietate. Acesta este cazul în care închei un contract ce concesiune sau de comodat cu o persoană care dispune de resurse suficiente pentru a finanța o împădurire, dar nu deține un teren pretabil pentru împădurire. Contractul trebuie să menționeze că este încheiat cu scopul împăduririi terenului de către concesionar/comodatar. În acest caz, concesionarul/comodatarul devine aplicant la măsura de finanțare, iar tu nu trebuie să îți asumi nicio responsabilitate. Nu vei avea niciun venit de pe urma terenului în următorii 20 de ani, dar după cei 20 de ani de angajament vei avea o pădure exploatabilă conform Codului Silvic.
 3. Cedează dreptul de proprietate. Vinde-ți terenul unei persoane care are resurse pentru împădurirea lui. Dacă nu ai niciun venit de pe urma terenului și nimic în plan, sunt șanse bune ca în această perioadă să obți un preț bun pentru el, chiar dacă e un teren degradat, fiind vizat de persoane care doresc să acceseze măsura de finanțare a împăduririlor.
 4. Creditarea. Ținând cont că de la semnarea contractului de finanțare a împăduririi și până la plantare, respectiv decontarea cheltuielilor de către stat, nu va trece mai mult de un an, vorbim de un credit pe perioadă scurtă și poate chiar cu dobânzi preferențiale pentru investiții verzi. Cereți avizul provizoriu de împădurire. Nu vă costă nimic. Dacă îl obțineți, parcurgeți toate etapele până la semnarea contractului de finanțare. Cu acesta puteți merge la bancă pentru solicitarea unui credit. În acest caz, până la obținerea creditului, veți avea de susținut doar cheltuielile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, eventual doar un avans.

Oricare ar fi soluția care te avantajează, îți propunem să publici un mesaj/anunț prin formularul de mai sus pentru a putea fi contactat de persoane sau firme interesate să-ți ofere soluții pentru împădurirea terenului.

România s-a angajat prin PNRR să împădurească 56.700 ha de teren până în 2026. Pentru a atinge acest obiectiv, UE ne-a pus la dispoziție 500 de milioane de euro. Dacă nu îi cheltuim în 3 ani, îi pierdem. Poți ajuta la atingerea acestui obiectiv punându-ți terenul la dispoziție!

Terenuri degradate sunt terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a omului şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire.

 1. terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;
 2. terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;
 3. terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;
 4. terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;
 5. terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;
 6. terenurile cu exces permanent de umiditate;
 7. terenurile sărăturate sau puternic acide;
 8. terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;
 9. terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;
 10. terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;
 11. terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora;
 12. terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la numerele 1-11, care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată

- potrivit acestei broșuri editată de Ministerul Mediului