Cunoști un teren degradat, neproductiv sau nefolosit în comuna Tătărăşti, județul Bacău  pe care vrei să îl propui pentru împădurire?

Trimite-ne datele de identificare ale terenului. Coordonate GPS, localizare pe Google Maps, număr cadastral sau repere fizice.

În urma propunerii tale, ne vom adresa primăriei comunei Tătărăşti și vom cere, după caz, includerea într-un perimetru de ameliorare sau vom cere ajutorul pentru identificarea proprietarilor astfel încât să le putem propune împădurirea sau concesionarea/vânzarea terenului către alte inițiative care caută terenuri bune de împădurit.

Dacă dorești să faci personal solicitarea de includere a terenului într-un perimetru de ameliorare, îți sugerăm să folosești următoarea scrisoare:

„Stimată Doamnă Primar, / Stimate Domnule Primar,

Având în vedere prevederile Art. 3, alin. (2) ale Regulamentului din 21 decembrie 2011 privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare – anexă a Hotărârii de Guvern nr. 1.257 din 21 decembrie 2011, respectiv: (2) Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare se poate face de către direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, ocolul silvic, agenţia judeţeană/teritorială pentru protecţia mediului, proprietarul terenului degradat sau alte persoane fizice ori juridice interesate şi se depune la sediul primăriei comunei, oraşului sau municipiului, vă rog să verificați informațiile prezentate și să dispuneți convocarea comisiei prevăzută la Art. 5 din Legea 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate în cazul în care terenul la care mă refer face obiectul Legii 100/2010.

În caz contrar, vă rog să îmi comunicați motivele conform cărora terenul respectiv nu poate să fie catalogat drept teren degradat și să facă obiectul împăduririi conform Art. 2 din Legea 100/2010.

Vă mulțumesc!”

Dacă dorești să depui cererea în format fizic, descarcă și tipărește scrisoarea de aici.

Dacă vrei să participi la acțiuni de împădurire în Tătărăşti, fă-ți o echipă de voluntari din cercul apropiat sau lărgit de prieteni și coordonează-i astfel încât să nu ratați viitoarele acțiuni de împădurire pe care le vom anunța din timp pe primaimpadurire.ro.

Contactează Primăria Tătărăşti și întreabă ce date are despre terenurile degradate din localitate: Adresa: Primăria Tătărăşti, Tel: , primariatatarasti@yahoo.com