Marketplace pentru terenuri degradate aflate în prioprietate privată

Această pagină face un apel la două categorii de persoane, cărora dorește să le facă cunoștință.

1. Proprietari de terenuri degradate, neproductive sau nefolosite, dar care pot susține vegetație forestieră.

2. Oameni care au ca hobby plantarea de puieți sau care doresc să investească în împădurirea unui teren….. așa, pentru sufletul lor.

Fie că e vorba de o colaborare sau un transfer al dreptului de folosință, cred că trebuie să ridicăm cu toții mâna și să spunem în ce categorie ne aflăm. Așadar…

Dacă ai un teren bun de împădurit spune-ne dacă dorești să îl pui la dispoziție pentru împădurire sau dacă dorești să transferi dreptul de folosință (să-l vinzi) cuiva care vrea să împădurească, completând acest formular.

Cauți să cumperi teren în vederea împăduririi lui? Publică un anunț aici

Vrei să participi la acțiuni de împădurire? Fă-ți o echipă de voluntari din cercul apropiat sau lărgit de prieteni și coordonează-i astfel încât să nu ratați viitoarele acțiuni de împădurire.

Terenuri degradate sunt terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a omului şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire.

 1. terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;
 2. terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;
 3. terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;
 4. terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;
 5. terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;
 6. terenurile cu exces permanent de umiditate;
 7. terenurile sărăturate sau puternic acide;
 8. terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;
 9. terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;
 10. terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;
 11. terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora;
 12. terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la numerele 1-11, care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată

- potrivit acestei broșuri editată de Ministerul Mediului