Propune împădurirea unui teren degradat sau nefolosit

Cunoști un teren degradat, neproductiv sau nefolosit pe care vrei să îl propui pentru împădurire?

Trimite-ne datele de identificare ale terenului. Coordonate GPS, localizare pe Google Maps, număr cadastral sau repere fizice.

În urma propunerii tale, ne vom adresa primăriei pe raza căreia se află terenul și vom cere, după caz, includerea într-un perimetru de ameliorare sau vom cere ajutorul pentru identificarea proprietarilor astfel încât să le putem propune împădurirea sau concesionarea/vânzarea terenului către alte inițiative de împădurire în căutare de terenuri care sunt deja înregistrate pe site

Dacă terenul identificat de tine are cadastrul făcut și se încadrează în categoria terenurilor degradate afectate de eroziune, alunecări de teren, aridizare etc., împădurirea se poate face inclusiv pe banii statului.

 

Cauți un teren pe care să îl împădurești împreună cu prietenii?

Sau poate vrei să abordezi împăduririle ca pe o oportunitate de a investi? Misiunea noastră este să-ți găsim acel teren! Înscrie-te aici.

Față de acum 10.000 de ani, Planeta a pierdut o treime din pădurile ei

Dacă e să începem o campanie pentru promovarea împăduririlor pe terenuri private, așa cum ne-am propus prin crearea acestui website, ar fi bine să atragem mai întâi atenția asupra evoluției suprafeței împădurite la nivel global și modul în care este sau a fost utilizat terenul în trecut.

Ne alăturăm mulțimii de voci care spun că împăduririle ar trebui să fie de departe principala strategie pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice.

Prin PNRR, România s-a angajat să împădurească 56.700 de hectare până în 2026. Am văzut și prima măsură legislativă, OUG nr. 112/2021 , care aduce o serie de modificări menite să înlesnească împăduririle.

Este în acest moment eliminată obligativitatea includerii în fondul forestier național a terenurilor degradate proprietate privată care se împăduresc.

Terenuri degradate sunt terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a omului şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire.

 1. terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;
 2. terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;
 3. terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;
 4. terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;
 5. terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;
 6. terenurile cu exces permanent de umiditate;
 7. terenurile sărăturate sau puternic acide;
 8. terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;
 9. terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;
 10. terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;
 11. terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora;
 12. terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la numerele 1-11, care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată

- potrivit acestei broșuri editată de Ministerul Mediului