Împăduriți Dealul Mare din Jijila, jud Tulcea

Publicat acum 9 luni

Localizare: Dealul Mare, la N – satul Garvan, la E se afla satul Vacareni, la sud se afla satul Jijila si terenuri agricole, iar la V regasim terenuri agricole si soseaua E87

Link pe Googke Maps

Foste terase viticole, în prezent utilizate ca păsune, o pașune slab productivă, vegetație spontană de arbuști, forme de eroziune de tip ravene, ogașe, înlaturare sol fertil.

Numerele cadastrale pentru cele două terenuri, aflate cu ajutorul aplicaţiei Imobile ANCPI, sunt  33397, 33353, 33314, 33354.

Cea mai mare dintre parcele, cea cu numărul cadastral 33397 pare să fie în domeniul privat al comunei Jijila și este comuna responsabilă pentru includerea aceste suprafețe de teren într-un perimetru de ameliorare, pentru a putea fi împădurită cu fonduri PNRR.

Ești din Jijla sau din comunele vecine și vrei să susții împădurirea Dealului Mare?

Iată un model de scrisoare pe care te invităm să o trimiti primarului Deacu Costică pe adresa prmrjijila@yahoo.com sau în pagina de contact a primăriei.

„Stimate Domnule Primar Deacu Costică ,

Având în vedere prevederile Art. 3, alin. (2) ale Regulamentului din 21 decembrie 2011 privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare – anexă a Hotărârii de Guvern nr. 1.257 din 21 decembrie 2011, respectiv: (2) Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare se poate face de către direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, ocolul silvic, agenţia judeţeană/teritorială pentru protecţia mediului, proprietarul terenului degradat sau alte persoane fizice ori juridice interesate şi se depune la sediul primăriei comunei, oraşului sau municipiului, vă rog să verificați informațiile prezentate și să dispuneți convocarea comisiei prevăzută la Art. 5 din Legea 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate în cazul în care terenul la care mă refer face obiectul Legii 100/2010.

Coordonate georgafice: 45.334914584918984, 28.1726612449784

Repere fizice: Dealul Mare, la N – satul Garvan, la E se afla satul Vacareni, la sud se afla satul Jijila si terenuri agricole, iar la V regasim terenuri agricole si soseaua E87

Numere cadastrale: 33397, 33353, 33314, 33354

În caz contrar, vă rog să îmi comunicați motivele conform cărora terenul respectiv nu poate să fie catalogat drept teren degradat și să facă obiectul împăduririi conform Art. 2 din Legea 100/2010.

Vă mulțumesc!”

Semnează această scrisoare:

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu (obligatoriu)

Acord

Terenuri degradate sunt terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a omului şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire.

 1. terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;
 2. terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;
 3. terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;
 4. terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;
 5. terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;
 6. terenurile cu exces permanent de umiditate;
 7. terenurile sărăturate sau puternic acide;
 8. terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;
 9. terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;
 10. terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;
 11. terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora;
 12. terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la numerele 1-11, care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată

- potrivit acestei broșuri editată de Ministerul Mediului